ПАРАПЕТИ ЗА ТЕРАСИ И СТЪЛБИЩА МОДЕЛ,,РЕШЕТКА,, ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПОЛОЖЕНО Ф30 И ВЕРТИКАЛНО Ф16